1. Poliedros regulares
Poliedros duais

Dise que dous poliedros son duais se o número de vértices do primeiro coincide co número de caras do segundo e viceversa. Ademais ambos os dous deben ter o mesmo número de arestas.

Se dous poliedros son duais pode construírse un a partir do outro unindo con segmentos os centros de cada dúas caras contiguas do primeiro.

Na escena amósase que o cubo e o octaedro son duais, o dodecaedro e o icosaedro tamén e que o tetraedro é dual consigo mesmo.

Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java J2RE.
anterior
siguiente